Date personale. Confidențialitate

Informații privind modul, scopul, temeiul legal și durata pentru care vă prelucrăm datele personale, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați și modul în care puteți exercita aceste drepturi.

Ce date cu caracter personal utilizăm?

Asociația SNK poate prelucra următoarele date personale: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă fizică.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră?

Asociația SNK a obținut datele dvs. personale direct de la dvs., ca urmare a înscrierii la unul dintre evenimentele pe care le organizăm, a manifestării interesului pentru activitatea noastră sau a achiziționării unuia dintre produsele pe care le oferim.

Utilizăm datele dvs. pentru:

 • a vă transmite noutăți și invitații la evenimentele pe care le organizăm;
 • a vă răspunde la solicitări și a vă furniza produsul solicitat;
 • marketing direct (prin intermediul poștei electronice sau fizic) și publicitate cu privire la produsele și serviciile noastre;
 • a asigura buna funcționare a site-urilor noastre (asociatiasnk.ro, edituraseneca.ro, senecanticafe.ro, ecologos.ro) și pentru a îmbunătăți performanța acestora;
 • activități de cercetare de piață și sondaje.
Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe întreaga perioadă necesară scopurilor arătate la punctul anterior. În toate situațiile, datele dumneavoastră nu vor fi stocate și prelucrate pentru o perioadă mai mare de 5 ani de la ultima dumneavoastră interactiune cu Asociația SNK.

Cui dezvăluim datele dvs.?

Asociația SNK nu vinde, nu transferă, nu dezvăluie și nu permite accesul la datale dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legătură cu activitatea sa. Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, Asociația SNK poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor de produse și servicii angajați de Asociația SNK pentru interacțiunea cu dumneavoastră, respectiv:

 • companii de transport sau curierat și operatori de logistică angajați de Asociatia SNK;
 • procesatori de plăți electronice în cazul plăților on-line;
 • companii specializate ce desfășoară campanii de marketing sau cercetare de piață în numele Asociației SNK;
 • furnizori de servicii IT ce asistă Asociația SNK pentru funcționarea și întreținerea sistemelor și site-urilor Asociației SNK.
În toate cazurile descrise mai sus dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu destinatarii datelor, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul în care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Transferul datelor personale între diversele proiecte din cadrul Asociației SNK

Datele dumneavoastră personale pot fi transferate în cadrul Asociației SNK, între diversele proiecte ale acesteia (Editura Seneca, Seneca Anticafe, Seneca Ecologos). Aceste informații sunt transmise/stocate și procesate în România în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre, respectiv pentru a vă putea furniza produsele solicitate.
Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

Intrarea în vigoare a GDPR vă asigură următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

 • să fiți informat/ă anual dacă Asociația SNK vă prelucrează datele personale si care sunt acestea;
 • să solicitați corectarea datelor transmise, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;
 • să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, în mod gratuit și fără justificare;
 • să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, cu excepția situațiilor în care legea interzice ștergerea.
Puteti exercita drepturile menționate mai sus prin transmiterea unui e-mail la adresa ecologos@asociatiasnk.ro. Pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a intereselor dumneavoastră, vă putem solicita informații suplimentare în scopul identificării dumneavoastră atunci când doriți să vă exercitați drepturile de mai sus.

În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele prelucrate;
 • dreptul de a rectifica sau completa datele inexacte;
 • dreptul de solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
 • dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastră

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.
Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucrăm în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.
20 August 2020