NOTIȚE
STANDARDE GRI
Dezvoltarea durabilă
  • scop stabilit în 1987 de către World Commission on Environment and Development
  • definiție: satisface nevoile prezentului fără a compromite abilitatea generațiilor viitoare de a-și îndeplini nevoile.

Standardele GRI
  • permit companiilor să comunice în mod public impactul economic, social și de mediu și contribuția, pozitivă sau negativă, la atingerea scopurilor obiectivelor durabile
  • definiție - set de standarde interconectate, create cu scopul de a pregăti raportul de sustenabilitate al unei companii

Raportul de Sustenabilitate conform standardelor GRI se creează respectând:
1. Principiile de Raportare
2. Subiectele Materiale
Structura Standardelor GRI
  • Seria 101 - Foundation: Principii de Raportare
  • Seria 102 - General Disclosures: Ce informații generale trebuie dezvăluite în raport: profil, strategie, etică și integritate, guvernanță corporativă, implicarea părților
  • Seria 103 - Management Approach (Abordarea Managerială): baza raportării fiecărui subiect material; explicații în formă narativă: De ce subiectul e material, unde se înregistrează impactul, cum gestionează compania acest impact
  • Seriile 200, 300, 400 - standarde de raportare a informației pentru fiecare subiect material - cifre (date cantitative)

Cerințe obligatorii (varianta Core)
1
Aplică principiile pentru
definirea conținutului și a calității raportului
Conform GRI 101
Explică felul în care le-ai aplicat.


2
Raportează informațiile obligatorii conform GRI 102
Raportul trebuie să conțină un număr de informații specificate în GRI 102:
102-1 -> 102-13 Profil organizațional
102-14 Strategie
102-16 Etică și integritate
102-18 Guvernanță
102-40 -> 102-44 Implicarea părților
102-45 -> 102-56 Practici de raportare


3
Identifică subiectele materiale și locul impactului
Leagă subiectele materiale de standardele GRI.

4
Prezintă subiectele materiale
Conform tuturor cerințelor GRI 103 și

cel puțin unei cerințe din GRI 200, 300, 400.

Pot fi omise doar 103-2 și 103-3, conform GRI 101, clauza 3.2
5
Strânge datele
datele reflectă perioada curentă de raportare și cel puțin 2 perioade în urmă


6
Index de conținut GRI
obligatoriu la finalul raportului


7
Declarație obligatorie în raport
"This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option"

8
Anunță GRI că a folosit standardele pentru raport
pe web sau prin e-mail, cf GRI 101, clauza 3.4
GRI 101
PRINCIPII DE RAPORTARE
PENTRU CONȚINUTUL ȘI CALITATEA RAPORTULUI
Implicarea părților
Identifică stakeholderii
Decide cărora dintre ei să le ceară opinia.
Decide cum să îi implice
Conținutul raportului se bazează pe rezultatele implicării părților (proces recurent/derulat special în contextul creării raportului de sustenabilitate).

Contextul de sustenabilitate
Raportul plasează datele despre companie în contextul larg al sustenabilității la nivel local/global.
Referiri la indicatorii/ țintele de dezvoltare durabilă ai României + măsuri luate la nivel național privind dezvoltarea durabilă.
Relația dintre obiectivele dezvoltării durabile și strategia companiei reiese clar din raport.
Materialitate
Prioritizarea subectelor de materialitate.
Crearea matricei de materialitate
Raportul acoperă subiecte care:
1) reflectă impactul social, economic și de mediu al companiei
2) influențează percepția și deciziile părților interesate.
Evaluarea impactului are în vedere:
- misiunea
- strategia
- standarde internaționale în domeniu
- influența asupra furnizorilor și clienților
- provocări viitoare identificate de competiție
- competențele de bază ale companiei
- riscuri asociate modelului de business/reputației
Exhaustivitate
- subiectele materiale dezvăluite în raport sunt suficiente pentru a le permite părților interesate să-și facă o imagine informată asupra activității companiei
- raportul descrie locul unde are loc impactul subiectelor materiale și felul în care compania gestionează acest impact. Compania raportează atât impactul direct, cât și pe cel indirect
- informația prezentată este completă pentru perioada de raportare
- raportul cuprinde estimări ale impactului în viitor
Precizie
Datele raportate sunt precise și detaliate și le permit părților interesate să evalueze performanța companiei.
- date măsurate și reproductibile
- se explică modul în care au fost calculate/ obținute datele
Echilibru
Raportul prezintă atât aspectele pozitive, cât și pe cele negative ale performanței companiei.
Imagine realistică a organizației.
Claritate
Informația prezentată în raport este ușor de înțeles și bine structurată (conținut)
- fără termeni tehnici, acronime, jargon, cu explicații
Comparabilitate
- raportul conține date istorice
- permite evaluarea evoluției companiei în timp
- același format și aceleași metode de calcul - pentru a permite comparațiile de la an la an
Fiabilitate
Informația este de încredere, rezistă verificărilor (Auditului)
Actualitate
Raportul se creează conform unui program regulat, pentru perioada de raportare.
Datele folosite sunt cele din perioada de raportare pentru care se creează raportul.
Raportul comunică dacă apar modificări în datele raportate anterior.
GRI 102
DEZVĂLUIRI GENERALE OBLIGATORII - CORE
102-1
Numele organizației
102-2
Descrierea activităților companiei
mărci (brands), produse și servicii primare
102-3
Poziția geografică a sediul central (headquarters)
102-4
Numărul de țări în care își desfășoară activitatea
102-5
formă juridică
proprietari, acționariat
102-6
piețe de desfacere
sectoare cărora le vinde produsele/serviciile (public sau privat)
tipuri de clienți și beneficiari
102-7
mărimea organizației
- număr total de angajați
- număr total de operațiuni
- vânzări nete
- capitalizare: datorii și capitaluri proprii
- cantitatea de produse și servicii oferite
102-8
Angajați:
- numărul total de angajați per tip de contract (permanent sau temporar), în funcție de gen și de regiune
- numărul total de angajați per tip de contract (full-time sau part-time), în funcție de gen
- dacă o parte semnificativă din activitățile firmei este desfășurată de muncitori care nu sunt angajați proprii (outsourcing)
- variații în numărul de angajați în timpul perioadei de raportare
- explicarea modului de adunare/estimare a informațiilor
102-9
Lanțul de aprovizionare:
- tipuri de furnizori
- numărul total de furnizori direcți
- estimare a numărului de furnizori indirecți
- unde se află furnizorii
- valoare totală estimată a plăților către furnizori
- caracteristicile sectoriale ale lanțului de aprovizionare (ex: intensitatea muncii la furnizori)
102-10
Schimbări în organizație și în lanțul de aprovizionare:
- schimbări în situarea geografică, operațiuni (închideri, deschideri de puncte de lucru)
- schimbări în structura lanțului de aprovizionare, în procesul de selecție al furnizorilor

102-11
Principiul precauționar:
- cum îl aplică
- acesta constă în evitarea impactului negativ asupra mediului, atunci când compania introduce noi produse pe piață
102-12
Inițiative externe la care compania aderă
102-13
Dacă este membră în asociații din industria în care operează și dacă face parte din organizații naționale sau internaționale de advocacy
102-14
Declarația Directorului (CEO) despre relevanța sustenabilității pentru companie și despre strategia companiei în domeniul sustenabilității
102-18
Structura de guvernanțăȘ
consiliul de administrație
comitete cu putere de decizie pe subiecte economice, de mediu și sociale (ex. comitet de audit, conducere executivă)
102-40
Lista grupurilor de părți interesate: exemple - societatea civilă, clienți, angajați, sindicate, comunități locale, furnizori
102-41
Contract colectiv de muncă
% din totalul angajaților au încheiat un astfel de contract
102-42
Procesul de identificare și selecție a părților interesate
- cum și-a definit grupurile de părți interesate
- cum a ales să-i implice pe unii și nu pe alții
102-43
Procesul de implicare a părților interesate:
- frecvența implicării per tip/grup de parte interesată
- dacă implicarea a fost parte din procesul de pregătire a raportării:

Exemple de implicare a părților:
- sondaj pentru pregătirea raportului
- focus grup
- comunicare în scris
- sondajele de satisfacție pentru clienți
102-44
Subiectele cheie și problemele menționate de părțile interesate în procesul de implicare a acestora:
- grupurile de părți interesate care au adus la cunoștința companiei probleme/îngrijorări
- măsurile luate de companie pentru a răspunde problemelor aduse la cunoștință
- sunt relevante sondajele trimise clienților care au fost realizate în perioada de raportare prezentată în raport și conțin feedback despre întreaga companie, un anumit produs sau serviciu sau unul dintre sediile companiei.
102-45
Ce entități sunt incluse în situația financiară și dacă raportul prezintă date despre acestea
102-46
Stabilirea conținutului raportului și limitele subiectelor (topic boundaries):
- explicația procesului de stabilirea a conținutului raportului și a limitelor subiectelor
- explicația felului în care organizația a aplicat principiile de raportare pentru definirea conținutului raportului (Implicarea părților, Contextul de sustenabilitate, Materialitate, Exhaustivitate)
- cum a prioritizat subiectele materiale (ariile de acțiune)
102-47
Lista subiectelor materiale identificate în procesul de definire a conținutului raportului
102-48
Actualizări ale informației din rapoartele anterioare
Motivele și efectele acestor actualizări
- merge & acquisitions
- schimbarea metodelor de măsurare etc
102-49
Modificări în raportare
- modificări ale listei de subiecte materiale și ale limitelor subiectelor
102-50
Care e perioada de raportare pentru informațiile cuprinse în raport
102-51
Data raportului anterior
102-52
Ciclul de raportare (anual sau bienal)
102-53
Date de contact pentru întrebări legate de raport și conținutul acestuia
102-54
Raportarea în conformitate cu standardele GRI - disclaimer - formulare standard
"This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option"
102-55
Indexul GRI - instrument de navigare
- număr standard
- număr pagină
- motive pentru omitere
- într-un singur loc
- include titlul și anul de publicare al standardului GRI folosit
102-56
Audit extern pentru creșterea credibilității raportului
GRI 103
ABORDAREA MANAGERIALĂ PENTRU FIECARE SUBIECT MATERIAL INCLUS ÎN RAPORT
103-1
Explicarea subiectelor materiale și a limitelor acestora:

- de ce un anumit subiect este material (prioritar, relevant)
- care este limita fiecărui subiect material adică: a) unde are loc impactul acestuia și b) cum contribuie organizația la acest impact (direct, prin activitatea sau, ori indirect, prin activitatea furnizorilor, clienților etc.)
103-2
Abordarea managerială și componentele acesteia
103-3
Evaluarea abordării manageriale